2018-05-02: resultat sidorna / tulossivut / results pages

  • Vasa och Vörå använder samma sida - välj 2018 ovanför

  • Vaasa ja Vöyri käyttävät samaa sivua - valitse 2018 ylhäältä

  • Vaasa and Vöyri are using the same table - select 2018 above


2018-01-24: Info till dem som laddar upp spelresultat

  1. Ladda upp resultatfilerna för Vasa och Vörå i skilda underkataloger

  2. Använd nya Resultat2018/2018/ sidan för att skriva in resultaten i den gemensamma tabellen.